پست وبلاگ

فروغ صبح دانائی کتاب است.

24 آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

ای کان خرد کتابخانه
جز در تونئیم شادمانه
25151938716917255451162021241861405933
کتابخانه همچون مدرسه و دانشگاه ملجا و مامن علم و دانش است که با فراهم ساختن منابع ارزشمند موجب گردش اطلاعات وارتقاءدانش و بینش آحادمردم و غنای فکری جامعه وجهان می گردد.

کتابخانه گنیجنه گرانقدری است که درهای علم و دانش و معرفت را به روی جویندگان و شیفتگان دانش می گشاید و تغییر جهان بدون عبور از مسیر مطالعه ، کتاب و کتابخانه متصور نیست.
کتابخانه صرفا خانه , انبار و موزه کتاب نیست.کتابخانه مخزن و شاهراه اطلاعات است. درجهان امروز کلیه برنامه ریزی ها براساس اطلاعات استوار است. اطلاعات و اقتصاد اطلاعات جایگاه ویژه ای در جامعه مدرن دارد و بخشی از این اطلاعات از محل کتابخانه ها بگردش در می آید.

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *